ԳԹԿ միասնական քննությունների թեստեր անգլերենից

#
Անգլերեն թեստ 1 | Անգլերեն թեստ 2 | Անգլերեն թեստ 3 | Անգլերեն թեստ 4 |
05 June 2018 12.00-5.00PM

ԳԹԿ միասնական քննությունների թեստեր անգլերենից

#

Այս թեստերը նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության(ՀՀ) բուհերում անգլերենի քննություն հանձնող դիմորդների համար։ Կազմված են ԳԹԿ-ի (Գնահատման և թեստավորման կենտրոն) չափորոշիչներին համապատասխան։ Այս թեստերը կօգնեն այն դիմորդներին, ովքեր պատրաստվում են հանձնել միասնական քննություններ ՀՀ բուհեր ընդունվելու համար։ Թեստերը կազմված են 80 հարցից։

Թեստի հատկանիշները

Ա մակարդակ 50 Հարց
Բ մակարդակ 30 Հարց
Արժեքը Անվճար