ԳԹԿ միասնական քննությունների թեստեր հայոց լեզվից

#
Հայոց լեզու թեստ 1 | Հայոց լեզու թեստ 2 | Հայոց լեզու թեստ 3 | Հայոց լեզու թեստ 4 |
05 June 2018 12.00-5.00PM

ԳԹԿ միասնական քննությունների թեստեր հայոց լեզվից

#

Այս թեստերը նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության(ՀՀ) բուհերում հայոց լեզվի քննություն հանձնող դիմորդների համար։ Կազմված են ԳԹԿ-ի (Գնահատման և թեստավորման կենտրոն) չափորոշիչներին համապատասխան։ Այս թեստերը կօգնեն այն դիմորդներին, ովքեր պատրաստվում են հանձնել միասնական քննություններ ՀՀ բուհեր ընդունվելու համար։ Թեստերը կազմված են 80 հարցից։

Թեստի հատկանիշները

Ա մակարդակ 50 Հարց
Բ մակարդակ 30 Հարց
Արժեքը Անվճար