ԳԹԿ միասնական քննությունների թեստեր մաթեմատիկայից

#
Մաթեմատիկա թեստ 1 | Մաթեմատիկա թեստ 2 | Մաթեմատիկա թեստ 3 | Մաթեմատիկա թեստ 4 | Մաթեմատիկա թեստ 5 | Մաթեմատիկայի թեստ (1600 հարց) №1 |
05 June 2018 12.00-5.00PM

ԳԹԿ միասնական քննությունների թեստեր մաթեմատիկայից

#

Այս թեստերը նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության(ՀՀ) բուհերում մաթեմատիկայի քննություն հանձնող դիմորդների համար։ Կազմված են ԳԹԿ-ի (Գնահատման և թեստավորման կենտրոն) չափորոշիչներին համապատասխան։ Այս թեստերը կօգնեն այն դիմորդներին, ովքեր պատրաստվում են հանձնել միասնական քննություններ ՀՀ բուհեր ընդունվելու համար։ Թեստերը կազմված են 80 հարցից։

ԳԹԿ Մաթեմատիկայի թեստ №1-ը պարունակում է 1600 հարց, որից պատահականորեն ընտրվում են 80-ը։

Թեստի հատկանիշները

Ա մակարդակ 50 Հարց
Բ մակարդակ 30 Հարց
Արժեքը Անվճար